Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

İş Davası Genel Süreçleri

İş Akdi ,Haklı Fesih

İş akti, haklı nedenle feshedilen bir işçi kıdem tazminatı talep edemez. Ancak işçilik alacakları,  kıdem ve ihbar tazminatından farklı bir nitelik arz eder. İşçinin ödenmeyen aylık ücreti, kullanmadığı yıllık izin ücreti, kendisine ödenmeyen fazla mesai ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti için dava açma hakkı her zaman mevcuttur. İşçilik alacaklarının tahsili için öncelikle arabulucuya , arabulucu vasıtasıyla çözüm bulunmaması halinde ise  vakit geçirmeksizin dava yoluna gitmek gerekir. Özellikle son dönemde işveren şirketlerin sıkça iflas, iflas erteleme, konkordato ilan etme yoluna gittiği gözönüne alındığında vakit geçirmeden iş hukuku konusunda yetkin bir avukattan destek alınması ve dava açılması gerekir.

Ücret Alacağı Davası,Fazla Mesai Ücret Davası


Ücret alacağı davası , fazla mesai ücret davası, yıllık izin ücret davası, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı (UBGT )Davası vs. işçilik alacaklarına ilişkin davalar için iş kanununda zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Bu sürelere dikkate etmeden dava açılması halinde davanın reddi söz konusu olacağı gibi davanın reddi nedeniyle dava harç ve masrafları ile karşı vekalet ücreti ödemek durumunda kalınabilir.

Ücret Alacağı Davası Zamanaşımı


Örneğin işçilik ücret alacağı davası için 5 yıllık zamanaşımı süresi vardır. İşçilik ücretine ilişkin zamanaşımı ücretin tahakkuk tarihinden itibaren başlar. Ücretin ödenmemesi halinde ihtarname yada doğrudan dava açılması halinde dava tarihinden itibaren faiz işletilebilecektir.

 Fazla mesai ücret davası için 5 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Fazla çalışma ücretine ilişkin zamanaşımı ücretin tahakkuk tarihinden itibaren başlar. Ücretin ödenmemesi halinde ihtarname tarihinden yada doğrudan dava açılması halinde dava tarihinden itibaren faiz işletilebilecektir.

Dini ve ulusal bayram alacağı davası için 5 yıllık zamanaşımı süresi vardır. İşçilik ücretine ilişkin zamanaşımı iş aktinin fesih tarihinden itibaren başlar. Ücretin ödenmemesi halinde ihtarname yada doğrudan dava açılması halinde dava tarihinden itibaren faiz işletilebilecektir.

Hafta tatili alacağı davası için 5 yıllık zamanaşımı süresi vardır. İşçilik ücretine ilişkin zamanaşımı iş aktinin fesih tarihinden itibaren başlar. Ücretin ödenmemesi halinde ihtarname yada doğrudan dava açılması halinde dava tarihinden itibaren faiz işletilebilecektir.