Hukuki Danışmanlık

Günsen-Kul Avukatlık Bürosu;

* Belge, evrak ve yazıların hukuki değerlendirme ve nitelendirmesini yapmak,

* Danışanın hakkında açılmış ve/veya açılacak davalarının değerlendirilmesi ve takibi, yine danışanın açtığı ve/veya açmayı düşündüğü davaların değerlendirilmesi ve takibini yapmak

* Her nevi sözleşme hazırlanması ve önceden hazırlanmış sözleşmelerin revize edilmesi,

* Noter marifetiyle ihtarname, ihtarnameye cevap vb. gönderimi

*Güncel ve değişen kanunlar ve mevzuat hakkında bilgi verilmesi gibi konularda yazılı ve sözlü danışma hizmeti sunmaktadır.

İletişim

Bizi Takip Edin