Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Eş Durumu Atamalari İptal mi (Yeni)

Sami Günsen ve Volkan Kul eş durumu atamalarına ilişkin son gelişmeyi değerlendirdi:

Sami Günsen ve Volkan Kul eş durumu atamalarına ilişkin son gelişmeyi değerlendirdi:

Kamuoyunda uzun süredir merakla beklenen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2015/1421 Sayılı gerekçeli kararı nihayet açıklandı. Adı geçen karar ile "stratejik personel" tanımının yürütmesinin durdurulması kararı kaldırılmıştır. Bu karar ne anlama gelmektedir?

Bu karar ile eşi özel sektörde çalışan, kamuda çalışan evli olan, ailesi olan her doktor ve ailesine aile olma hakkı tanınmayacaktır!

Anayasa'nın düzenlediği ve koruduğu aile birliği ve bütünlüğü hiçe sayılacaktır. Bu yönetmelikte personel stratejik kabul edilirken istisna tanınan meslek gruplarının bulunması ise başlı başına bir garabettir. Düşünün ki bir eczacı, bir mühendis, bir şirket ortağı tacir eş durumu ataması isteyemeyecek; buna karşın eşi uzman er veya muhtar olan, eş durumu ataması isteyebilecektir. Burada eğer doktor "stratejik personel" ise neden bazı meslek guruplarına ayrıcalık tanınmaktadır?

Bu durumda izlenecek hukuki yol iç hukuk yollarının tüketilmesi için davanın karara çıkması, Danıştay sürecinin beklenmesi, olumsuz sonuçlanması halinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru ve son aşamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurudur. Aile olarak birlikte insanca yaşamak her bireyin olduğu gibi doktorların da hakkıdır ve doktorlarımıza "stratejik personel" gibi bir sıfat yakıştırılarak hayatları boyunca aile olmalarının engellenmesinin hiç bir açıklaması olamaz.

Gelinen noktada Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Başbakanlık tarafından yayınlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı olmasına rağmen bu aykırılıkla uygulanmaya devam edecektir.

Merak edilen bir diğer konu eş durumu ataması ile eşinin yanına gelen doktorların geri dönüp dönmeyeceğidir. Bir şekilde yöentmeliğin yürütmenin durdurulması kararı sonrası ara süreçte eş durumu ataması gerçekleşen doktorlarımız açısından hukuki olarak "kazanılmış hak" söz konusudur ve tekrar bir önceki görev yerlerine atamaları yapılamaz. Kamu Hastaneler Birliği bu şekilde bir adım atarsa ivedi olarak yargı sürecine gidilmesi ve davaların açılması gerekmektedir.