Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Eş Durumu Ataması Yürütmeyi Durdurma Kararı Sonrası Ne Yapılmalı

02.05.2017 Tarihinde Türk Tabipler Birliği tarafından Danıştay 2. Dairesi 2016/14817 E. sayılı dosyası ile yönetmeliğin yürütmesinin durdurulduğuna dair haber yayınlanmıştır. Bu haber ile eşi özel sektörde çalışan doktorların da eş durumu ataması isteyebileceğine işaret edilmiştir.

Bu haberde her ne kadar karar metni görünmese de doktorlar açısından çok sevindirici bir gelişme olarak kabul edilmektedir.

Bu haber sonrası ne yapılamalıdır?

Daha önceden dava açmış olsalar da eş durumu ataması isteyen doktorlar yeni bir  atama nakil formu doldurup yeniden atama başvurusu yapmalıdırlar. Atama istek dilekçesinde aşağıdaki ve/veya benzer ifadeler kullanılabilir :

 " Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin yürütülmesi Danıştay 2. Dairesi'nin  2016/14817 E. sayılı dosyası ile  durdurulmuştur. Aile Bütünlüğü'nün korunmasına dair Anayasa'nın 41. Maddesi ve söz konusu Mahkeme Kararı da uyarınca eş durumu atamanın kabulüne karar verilmesini arz ederim."

 Daha önce iki defa yaşanan yönetmelik yürütme durdurma süreçlerinde nakil-atama formunu elden Ankara'ya teslim eden doktorlarımızın 3-4 gün içinde sistemde eşlerinin yanlarına ataması yapılmıştır. Bu sefer de paralel bir uygulama beklenmekle, sonuç için hızlıca başvuruların yapılmasını tavsiye ediyoruz.
izmir avukat bürosu - eş atama

73 Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Hakkında

73. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA


Bilindiği üzere 30.09.2016 Sonrasında Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik sonrasında eş durumu atama istemleri Bakanlıkça reddedilmektedir.

DENEME

Günsen Kul İzmir Avukat Bürosu

Boşanma davası nasıl açılabilir?

Evlilik birliğinin sona erme hallerinden biri de mahkemece boşanma kararı verilmesidir. Boşanma kararı mahkemece verilene ve bu karar kesinleşinceye kadar taraflar kanun önünde evlidirler ve evlilik ile ilgili hak ve yükümlülükleri devam etmektedir.

Devamını Oku

Günsen Kul İzmir Avukat Bürosu

Kıdem ve ihbar tazminatı nedir?

KIDEM TAZMİNATI

-Kıdem tazminatı ; işçinin, iş akdinin haklı nedene dayanmaksızın yada geçerli nedenle feshi durumunda her kıdem yılı karşılığı ortalama otuz günlük brüt ücrete karşılık gelecek şekilde hak kazandığı bir tazminat türüdür.

Devamını Oku

izmir avukat bürosu - velayet

Velayet kime verilir?

Boşanma davaların en çekişmeli noktalarından birisi de müşterek çocuk/çocukların velayetinin kime verileceği noktasıdır. Eşler velayeti alma konusunda ısrarcı olmaktadır; hatta bazı zamanlarda velayet almayı boşanma sürecindeki eşine zarar vermek için dahi kullanmak istemektedirler. Burada ilk tespit edilmesi gereken husus, karı-koca arasındaki tartışmanın, geçimsizliğin velayet istemekle ilgisinin bulunmadığıdır. Velayet kararı verilirken çocuğun/çocukların menfaati doğrultusunda karar verilmektedir.

Devamını Oku