Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm Nedir?
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun , kentsel dönüşüme esas teşkil eden mevzuattır. Bu kanun, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme,tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirler.
Kentsel dönüşüm belirli bir bölgeye özgü olmayıp, riskli tabir edilen tüm yapılar için geçerlidir.
Burada esas olan yapının , depreme dayanıklılığını yitirmiş ve riskli tabir edilen duruma gelmiş olmasıdır.Kentsel dönüşüm denince akla sadece riskli binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılması gelmemelidir. Yapının güçlendirilmesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesi de bu kapsamda değerlendirilir. Çünkü yıkılacak olan binada var olan kat sayısı ile kentsel dönüşüm sonrası müsade edilen kat sayısı arasında farklar oluştuğunda bu durum o binada oturanların mağduriyetine sebep olmaktadır.Böyle durumlarda binanın yıkılması yerine güçlendirilmesi yoluna gitmek de alternatiftir.