Günsen & Kul Avukatlık Bürosu. 0544 462 56 42 Whatsapp danışma hattı / İzmir Telefon: 0 232 462 56 42

Çalışma Alanları - GÜNSEN & KUL AVUKAT OFİSİ

izmir avukat bürosu - çalışma alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku

-Kamulaştırmasız el atma,idare tarafından yapılan kamulaştırma işleminin usul ve yasaya aykırılığıdır.

- Bireylerin anayasal haklarından sayılan özel mülkiyet hakkına -kamu yararı söz konusu olsa dahi- idare tarafından haksız bir müdahale varsa bu kapsamda değerlendirme yapmak mümkündür.

- Uygulamada , imar planı geçmesine rağmen süresi içinde kamulaştırılmayan gayrimenkullere haksız bir müdahalenin var olduğu kabul edilir.

- İdarece yapılan işlem neticesinde usulüne uygun olarak kamulaştırılmayan taşınmazı ile ilgili hakları zarar gören şahıslar tazminat talep etme hakkına sahiptir

- Taşınmazına kamulaştırmasız el atılan kimse;

A)Uğranılan zarar karşılığı tazminat talebinde bulunabilir.

B)İşlem tesis eden idare aleyhine el atmanın önlenmesi davası açabilir.

 

- Kat karşılığı inşaat sözleşmenin tarafları olan malik ile müteahit karşılıklı edimleri ifa borcu altına girerler.

- Kat karşılığı inşaat sözleşmesi , satış ve eser akitlerinin hükümlerini barındıran karma bir niteliktedir.

- Esas itibariyle malik, arsasını inşaat uygun şekilde teslim etmek , müteahit ise süresi içinde belirlenen koşullara uygun şekilde inşaatı yapıp teslim borcu altına girer.

- Kat karşılığı inşaat akti hükümleri taraflar arasında ilerde anlaşmazlığa yer bırakmayacak şekilde ayrıntılı , açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmelidir böylece ilerde çıkması muhtemel ihtilafların önüne geçilebilir.